دستگیری یکی از اعضای حزب التحریر در تونس
01/24/2023 |

Print


روز جمعه، 13 جنوری2023 م  بخش ارشاد دولت تونس در شهر سوسه، یکی از جوانان حزب التحریر را دستگیر کرد. این جوان  عمار الربیحی نام دارد. دلیل بخش ارشاد تونس جهت دستگیری این عضو حزب التحریر پخش کردن اعلامیه مطبوعاتی حزب التحریر در میان مردم گفته شده است. عمار الربیحی قبلاً نیز در تاریخ 18/11/2022 به دلیل انتشار اعلامیه مطبوعاتی حزب التحریر بازداشت شده بود؛ اما به دلیل عدم رسیده گی به دوسیه او آزاد ساخته شد. این دستگیری‌ها به دلیل تبعیت و پیروی دولت تونس از اجندای غربی و استعمارگران است که از جوانان مثل حزب التحریر که حامل پیام حق استند می ترسد و آنها را به زندان می اندازند. 
حزب التحریر ولایه تونس با پخش اعلامیه مطبوعاتی دستگیری عمار الربیحی را تایید کرده است. در ادامه گفته شده که دستگیری و به زندان انداختن اعضای حزب التحریر مانع دعوت به طرف احیای خلافت اسلامی نگردیده بلکه عزم حاملین دعوت را استوارتر می سازد. اعضای حزب التحریر جزء از مردم تونس استند وبه تعهدشان نسبت به تطبیق اسلام پایدار و با ثبات باقی خواهند ماندند.   ارسال نظر