حزب التحریر ولایه ترکیه، تظاهرات را تحت عنوان" ترکستان شرقی را رها نمی‌کنم" برگذار کرد
09/26/2022 |

Print Print


 قتل عام و بی‌رحمی رژیم وحشی چین در ترکستان شرقی ادامه دارد، و از اشغال دوامدار این سرزمین اسلامی ده‌ها سال می‌گذرد. حکومت چین بر اساس سیاست ادغام مسلمان‌ها به جامعه بی دین چین، ملیون‌ها مسلمان را ایغور تحت نام تربیه و آموزش زندانی کرده است.  شواهد زیاد دال بر این است که در این کمپ‌ها شکنجه و تهدید با سلاح می‌خواهد که هویت اسلامی آنها را تغییر دهند؛ و آموزش مردمان ایغوری بهانه‌ی بیش نیست. حزب کمونست چین روزمره به تهدید و شکنجه مسلمان‌ها در این زندان‌ها شدت بخشیده و از هیچ کس هم هراس ندارد. 
 در کنار زندان سیاسی دولت چین  برای مسلمان ایغور ساخته،  مردم عادی شهر گلجای ترکستان شرقی را به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه‌های شان نیز زندانی کرده و حتی اجازه برای خرید ما یحتاج را نیز برای شان نمی‌دهد.  ویدیوهای منتشر شده از این شهر نشان می‌دهد که دروازه‌های این مردم از بیرون قلف شده و به دلیل عدم دسترسی به غذا؛ یک تعداد از اطفال بیهوش و حتی تعدادی هم فوت شده اند.  
حزب التحریر ولایه ترکیه به همین مناسبت، تظاهرات را در مسجد محمد فاتح در استانبول و مسجد حاجی بیرم در انقره برای دفاع از برادران ما در ترکستان شرقی و نجات آنها از ظلم و شکنجه دولت کمونستی چین برگذار کرده است. در این تظاهرات از دولت ترکیه به طور خاص و از رهبران کشورهای اسلامی به طور عام خواسته شد که سکوت خویش را در برابر وحشی‌گری‌های حکومت چین شکسته و برای دفاع از مسلمانان ترکستان شرقی( ایغور) اقدام عملی کنند. 

   


   ارسال نظر