اعلامیه مطبوعاتی وحدت افغانستان پاکستان و آسیای میانه تحت بیرق اسلام راه حل دایمی برای بحران‌های منطقه است
04/21/2022 |

Print Print


وحدت افغانستان پاکستان و آسیای میانه تحت بیرق اسلام راه حل دایمی برای بحران‌های منطقه است

   


   ارسال نظر