اخبار دعوت: فلسطین را فراموش نخواهیم کرد!
02/24/2024 |

Print


حزب‌التحریر- ولایه ترکیه به سلسله فعالیت‌ها و کنفرانس‌های خویش این بار کنفرانس را تحت عنوان« فلسطین را فراموش نخواهیم کرد» در شهر مرسین ترکیه به تاریخ 19 فبروری سال جاری برگزار کرد.
در این کنفرانس تعداد زیادی از مردم متدین اعم از ژورنالیستان، علماء به شمول زنان ومردان شهر باستانی مرسین اشتراک ورزیده بودند.
در این کنفرانس سخنرانی‌ها در مورد فلسطین و نمایش سینمای وجود داشت. سخنرانان این کنفرانس هریک عبدالله امام اغلو، حسن گوموش، حسین اوزترک بودند. نمایش سینمای نیز شامل راه حل اساسی و جذری برای حل مشکل فلسطین بود.
عبدالله امام اغلو در سخنرانی خویش راجع به قضیه و حوادث اخیر در فلسطین گفت که ما« هرگز قضیه فلسطین را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌گذاریم که فراموش شود» امام اوغلو روی قضیه فلسطین به حیث یک قضیه مهم برای امت اسلامی تأکید کرده و توجه به آن را خصوصاً در شرایط فعلی مکلفیت شرعی هر مسلمان دانست.
در اخیر این کنفرانس به حیث سخنان اختتامیه بیان شد که تنها راه حل برای قضیه فلسطین به طور خاص و قضیۀ تمام امت اسلامی به طور عام تأسیس دوباره خلافت راشده به منهج نبوت و براندازی نظام‌های دولت-ملت از سرزمین‌های اسلامی است. نظام‌های دولت-ملت کلان‌ترین مانع برای حمایت از فلسطین و امت اسلامی است.  
برای تعقیب بیشتر حوادث و موقف‌های شرعی و سیاسی واضح در قبال فلسطین و جهان اسلامی روی لینک ذیل کلیک کنید:

https://www.al-aqsa.org/
https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/
   ارسال نظر